Olof Christofferssons Liv – förkortad version
Olof Christoffersson är mest känd för sitt livslånga samlande av framför allt fornlämningar, som han fann på sin egen mark samt ovanliga växter. Hans efterlämnade samlingar finns bevarade.

Olof Christoffersson föddes den 28 september 1869 i kammaren på gården Långåkra i Fru Alstad. Olof började småskolan den 1 maj 1876. “Minstpigan” följde honom till skolan och bar matkorgen. I korgen fanns också en halv ”snes” ägg till lärarinnan. Korgen finns fortfarande på Trelleborgs museum. Han började ”storskolan” i maj 1878 och slutade skolan den 17 december 1884.

Olof startade konfirmationsundervisning i november 1884. Konfirmationsundervisningen ägde rum 5 gånger under 1884 och 28 gånger under 1885. Han konfirmerades i Västra Alstads kyrka den 2 april 1885. Han var på prostförhör vid altarrundan i juli 1886. 1890 var Olof på beväringsmönstring men frikallades ”på grund av dålig hörsel på vänstra örat, men hade mer än vanligt god hörsel å andra örat, så att ingen kunde observera dålig hörsel”, enligt Olof Christoffersson.

Olof övertoggården Långåkra i mars 1897. Han var då  37 år gammal. Han brukade gården till mars 1931 då den bortarrenderades.Olof bodde dock kvar i boningslängan.

Några av Olof Christofferssons olika befattningar och uppdrag

 • Kyrko- och skolrådsledamot och kyrkvärd i Fru Alstad.
 • Vice ordförande i kyrkorådet
 • Biblioteksföreståndare i församlingen
 • Livsmedelsnämndsordförande
 • Kommunalnämnds- och kommunalstämmans ordförande
 • Överförmyndare
 • Huvudman i Klörups Sparbank
 • Ständig ledamot i Svenska fornminnesföreningen.
 • Ständig ledamot i Svenska Turistföreningen och Skånska trädgårdsföreningen
  Ledamot i
 • Etnologiska föreningen i Lund
 • Svenska litteratursällskapet, Uppsala
 • Danmarks Folkminderförening
 • Föreningen för Dendrologi och parkvård
 • Samfundet för Hembygdsvård
 • Hedersledamot i Skytts härads hembygdsförening.
 • Stiftande medlem i Svenska litteratursällskapet i Finland
 • Riksantikvariens ombud i Skytts härad 1927

Utmärkelser:

 • Skånska Trädgårdsföreningens stora silvermedalj 1904 för rika växtsamlingar i trädgården
 • Nordiska museets Hazeliusmedalj
 • Vasaorden 1933.

Olof talade i radio för Skåne på 50-årsdagens fest i Svenska turistföreningen i februari 1935. Han har bl a skrivit boken Sagor och Sägner i Skytts Härad, som trycktes första gången 1940. Olof Christofersson skänkte sin bok Skytts Härad till dåvarande kronprins Gustaf Adolf, från vilken han mottog ett ”tacksamhetsbrev”. Han skänkte också kronprinsessan Margaretha en av de vildväxande paraplybokar, som han förökat på sin gård Långåkra. Även här fick Olof ett tackbrev från kronprinsen.

Olof Christoffersson dog 1944, 75 år gammal.

 

Olof Christoffersson 1869 – 1944

Pappa Christoffer Nilsson 1841 – 1882
Mamma Cecilia Olsdotter 1841 – 1920
Mormor Mätta Nilsdotter 1813 – 1869
Morfar Ola Hansson 1803 – 1874
Farmor Mätta Olsdotter 1818 – 1860
Farfar Nils Jönsson 1812 – 1898
Mormors mor Boel Jeppsdotter 1785 – 1840
Mormors mormor Sara Jönsdotter 1740 – 1819