Photo by Karolina Grabowska from Pexels

I medborgarbudgeten – En miljon idéer – får medborgarna rösta fram förslag på investeringar för fem miljoner kronor under ett år.

En miljon idéer – medborgarbudget – är en modell för att avsätta resurser till investeringar, där medborgarna är med och lägger fram förslag till hur resurserna ska användas och därefter i demokratisk ordning röstar fram vilket eller vilka förslag som ska genomföras.

Läs mera om det här projektet på Trelleborgs Kommuns hemsida.

RÖSTA PÅ VÅRT FÖRSLAG HÄR!