Fru Alstad By och socken

 

Fru Alstad är en mycket gammal socken som varit ”tätbygd” sedan urminnes tid och många fornfynd har gjorts. Bebyggelsen har anor från förkristen tid. Socknen är vidsträckt, ca 6 km från norr till söder. Rakt igenom socknen skär landsvägen, som går mellan Malmö och Ystad, väg 101. Denna väg är mycket gammal, ca 1 000 år. Den gick ursprungligen längs ”trädgränsen”. Norr om vägen fanns inte mycket mer än skog och ”krattmark”.

Till Fru Alstad hör också Domme och Åmossen, som ligger norr om landsvägen.
I Domme finns ett minnesmärke över författaren Viktoria Benediktsson alias Ernst Ahlgren. Hon föddes och växte upp på gården Charlottenberg i Domme.

Bebyggelsen runt kyrkan i Fru Alstad med den bevarade byabrunnen är så unik för Söderslätt att den av kommunen klassats som bevaransvärd.

 

Det finns många teorier kring byns namn. Ordet ”fru” förbryllar. Prefixet ”fru” kan stamma från tiden då byns kyrka var helgad åt ”Vår fru” (jungfru Maria), precis som Nôtre Dame i Paris och Vår Frues Kirke i Köpenhamn. I dansk litteratur omnämns kyrkan som Vår Fruekirken i Ahlestad.
Liksom många andra byar på Söderslätt omfattas Fru Alstad av områdesplaner, vilket medför viss begränsning av byggnation närmast kyrkan.

 

Byggnadslov, som avser just områdesplanerna, var kostnadsfria mellan 2004-2018, men höga avgifter infördes 2018, utan hänsyn till  den avgiftsfrihet som utlovats 2004 pga. utökade lovplikten som infördes. En enkät gjordes i byn våren 2021 och lämnades till kommunen hösten 2021 och ett nytt förslag slogs igenom i kommunfullmäktige våren 2022. Du hittar de senaste uppdateringarna kring bygglov inom särskilt område hos Trelleborgs kommun.

Kyrkan med omgivningar är av riksintresse, vilket innebär exempelvis förbud mot vindkraftanläggningar.

För den som vill läsa mer om Fru Alstads spännande historia rekommenderas Olof Kristoferssons ”Skytts Härad”, som finns på bibliotek och antikvariat. Olof Kristofersson var Fru Alstadbo och lantbrukare på gården Långåkra. Hans intresse för hembygden var enormt och han samlade många fornfynd som han förvarade i ett riktigt museum på sin gård. Gården och samlingarna donerade han till Trelleborgs Museum. Gården är nu tyvärr jämnad med marken.
Olof samlade också på udda växter, som han planterade i den egna trädgården. Av denna trädgård återstår ingenting. 
Se information från Fru Alstads Kulturhusförening. 

 

Dommepågen Gunnar Anvin berättar i sin bok “Rök ur skorstenen” historier från Fru Alstad

Fru Alstads största kändis.

Viktoria Benediktsson (pseudonym Ernst Ahlgren) författare
Född i Domme, Fru Alstad 1850
Död för egen hand i Köpenhamn 1888
Besök minnesstenen  i Domme, Fru Alstad. Norr om väg 101.
Läs mer här …