Byalagets främsta uppgift är att se till att byborna får möjlighet att umgås på ett otvunget sätt samt att bevaka frågor som rör byn. Byalaget ingår i paraplyorganisationen Byarådet.

Medlem i Byalaget är alla som bor eller har fastighet inom Fru Alstads gamla sockengränser d.v.s. Fru Alstad, Domme och Åmossen. Inga medlemsavgifter finns. Pengar kommer mestadels in via lotterier. Alla pengar går tillbaka till byn i form av inköp av tält, grillkol, subventioner av exempelvis teaterbesök, etc.

Styrelsen:
Lotta Brönmark
Lotta Regland
Jonas Åkerman
Emma Widman
Charlotte Munck
Jessica Wallbrand
Karin Lindell

Byalaget bildades 1979.

Här kan du läsa om Byalagets historia …

Detta har hänt sen dess …
• Varje år arrangeras en midsommarfest på idrottsplatsen i Fru Alstad.
• Efter många års kamp av byalaget har hastigheten sänkts genom byn.
• Byalaget har yttrat sig i frågor som rör byn – områdesplaner, vägnamn etc.
• Varje sommar ordnas en krolftävling på idrottsplatsen.
• Grannar mot brott – rådgivning
• Grillkvällar, boule, teaterbesök, vinprovning, ostprovning, jazzkonsert, Barbershop, bokkvällar, tipsrundor, julstök, fotosafari och studiecirklar är andra arrangemang som förekommer – ofta i samarbete med Kulturhusföreningen.
• Delar av filmen Glädjekällan spelades in i Fru Alstad i maj 1992. Någon bybo och några hästar staterade.

För Fru Alstad finns två planer, som avser byggnation etc.
• Bevarandeplanen från 1977. Se karta.
Byn klassas som bevaransvärd i ett kulturhistoriskt perspektiv.
• Områdesplanen från 2004.
Den är likställd med detaljplaner i tätbebyggelse